De betaling is mislukt....


Gelieve opnieuw te proberen, bij blijvende problemen kunt u contact opnemen via finance@komorebi.be en wij zoeken de reden van de foutmelding. Bedankt!


 The payment has failed....


PLease try again, in case of persistent problems you can take contact at finance@komorebi.be  and we will find the reason for the error message. Thanks!

 支払いが失敗しました....

もう一度お試しください。問題が続く場合は、finance@komorebi.beまでご連絡ください。エラーメッセージの原因がわかります。 ありがとう!