Algemene voorwaarden

Kwaliteitsproducten en een bijzondere dienstverlening

Kwaliteitsproducten 

 

Wij streven een zo hoog mogelijk kwaliteit voor een betaalbare prijs na. Natuurlijk kan er steeds iets mislopen met de productie en ook na een kwaliteitscontrole kan dit naar boven komen. Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij eventuele vragen of problemen met een product. Neem op contact op met onze helpdesk via 0486 11 83 98 tijdens kantooruren.Voor moeder natuur

 

In dit digitaal tijdperk proberen we zo papierloos mogelijk ons bedrijf te runnen. Daarom dat we standaard alles via de 'cloud' organiseren. Er is natuurlijk steeds op vraag een papieren versie van een offerte of factuur ter beschikking. Door deze digitale werking kunnen we sneller op vragen antwoorden, onze stock beheren, bijbestellen en leveren. Het is goed voor de natuur en nog beter voor onze samenwerking.

Betalingsmodaliteiten

 

Bij de bestelling van de collectie dient een voorschot van 35% van de eindfactuur betaald te worden door de “klant”.

Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk 1 maand na de factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. Op het onbetaalde saldo zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, met een minimum van 75 EUR. Alle mogelijke geschillen zullen, na niet-verzoening, worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.


Indien er betaald wordt via ons online webshop en betalingssysteem ogone wordt er automatisch een contante korting van 2% toegekend tijdens betaling.


Leveringsmodaliteiten

 

Komorebi heeft tot doelstelling om de bestelling te leveren uiterlijk 3 maanden na de datum van bestelling. Indien Komorebi vaststelt dat deze termijn niet kan gerealiseerd worden, informeert zij daaromtrent de “klant” uiterlijk 14 dagen voor de voorziene leveringsdatum. 


Algemene bepalingen

 

 De “klant” mag de ontvangen collectie enkel verkopen in het verkooppunt zoals bepaald bij de aankoop. Het verkooppunt stemt overeen met het leveringsadres.

 De collectie mag door de “klant” niet online verkocht worden. Komorebi behoudt zich het voorrecht inzake de mogelijke online verkoop van haar collecties.

 Aan de “klant” wordt de mogelijkheid geboden om uiterlijk 2 jaar na de aankoopdatum van een collectie, individuele niet-verkochte monturen terug te bezorgen aan Komorebi. Komorebi     zal deze niet-verkochte monturen terugnemen onder de voorwaarde dat door de “klant” een nieuwe bestelling wordt geplaatst van minimum het dubbele aantal van de teruggenomen    monturen. De teruggenomen monturen worden verrekend bij de nieuwe bestelling.


Bij vragen neem gerust contact via dit formulier.